Eko, bio, domače...kako ločiti "zrne od plevela"?

Za prvi blog smo se odločili, da vam pomagamo, da vas pri nakupovanju hrane trgovci in kmetje ne bodo "prenašali okoli" z njihovimi triki in da boste znali ločiti "eko" živilo od drugih živil. Na vsakem koraku nas bombardirajo s frazami, kot so zdravo, eko, bio, domače, naravno... Vendar kaj ti izrazi sploh pomenijo?

Če začnemo z najbolj oguljeno frazo "domače", vas lahko že takoj razočaramo, saj ta izraz v praksi ne pomeni nujno, da je živilo dejansko slovensko, kaj šele, da je kakovostno, zdravo in pridelano brez kemikalij, ipd. To pa zaradi tega, ker ni postavljenih točnih pravil oz. standardov, ki bi jasno definirali kaj se lahko trži kot "domače". Izraz "domače" je tako velikokrat le marketinški trik ali celo zavajanje kupcev.  Podobno je pri drugih izrazih kot so "naravno, zdravo", ipd.

Drugače pa je pri uporabi oz. prodaji eko živil. Najprej poudarjamo, da sta izraza eko in bio siinonim (v angl. se uporablja organic) za živila pridelana po pravilih eko kmetijstva. Vsak eko pridelovalec (kmet) se mora držati zakonsko opredeljenih pravil, ki so enotna na ravni EU. Da se kmet res drži teh pravil, skrbijo kontrolne organizacije, ki redno izvajajo kontrole na kmetijah. Vsak kmet ki uspešno opravi kontrolo prejme certifikat, ki dokazuje da so pridelki resnično eko. Pododbna pravila oz. kontrola velja tudi za tiste, ki eko živila predelujejo (npr. izdelujejo marmelado, namaze, ipd.) ali pa le distribuirajo oz. prodajajo. Kupec ima pri nakupu eko živila, ne glede od mesta oz. načina nakupa (na kmetiji, tržnici, v trgovinah, preko spleta, ind.), vedno pravico zahtevati vpogled v certifikat, da se lahko sam preveri ali je živilo res eko. 

zepi cert

Ker vas veliko kupuje pakirana eko živila (oreščki, vina, olja, marmelade, testenine, ind.) v trgovinah, pa tudi na tržnicah ali na kmetijah, vas opozarjamo, da mora biti vsak pakiran eko izdelek označen z EU znakom. Če tega znaka ni na embalaži, živilo ni eko. Za pridelke, ki pa niso pakirani (npr. od kmeta ali v trgovini kupite solato, jabolka ali kakšen drug pridelek), pa ni potrebno, da so označena z EU znakom. Poleg EU znaka, pa se lahko na eko živilih uporabijo tudi drugi znaki oz. logotipi, ki pa niso obvezni. Spodaj EU znak in primerri slovenskih znakov.

IKC BIO SI EKO 002 ok

Naslednjič bomo podrobneje opisali zakaj so eko živila bolj zdrava od "navadnih" in zakaj so najboljša prav tista pridelana čim bližje vas.