Peter Cerkvenik

KMETIJA PIERUCI

Kot filmski scenarij se piše zgodba mladega Petra Cerkvenika, ki skupaj s starši na zemlji, ki jim je bila leta 2010 vrnjena z denacionalizacijo, prideluje predvsem zelenjavo, nasad sadnih dreves pa bo vsekakor v bodoče tudi zasijal v vsem svojem sijaju. Kmetija nad Izolo je od samega začetka usmerjena v ekološko kmetovanje, z namenom puščanja čim manjšega odtisa svojega dela v naravi, čim manjšega onesnaževanja in degradacije narave, po načelih ekološke pridelave pa tudi vse sadike pridelajo sami. Mlada eko kmetija svoje izdelke redno ponuja na koprski tržnici in izolski »Ruba sz moje njive«, kjer vam osebno predstavijo svojo zgodbo, poslanstvo in srčnost, ki veje iz dela z naravo, od samega začetka pa tudi pripravljajo lastne zabojčke ekološko pridelane zelenjave.

Peter trenutno prideluje zlasti zelenjavo. V prihodnje pa bo glavna usmeritev kmetije sadjarstvo ( peruvijsko jabolko, kaki, češnje, mandarine, žižole). Sadje namerava tudi sušiti na poseben naraven način.